Jeśli komisja powiatowa nie przyznała orzeczenia o niepełnosprawności waszemu dziecku z celiakią, napiszcie odwołanie, a jeśli potrzeba – wnieście sprawę do sądu. Oto wzór pisma, który Bezglutenowej Mamie przesłała Agnieszka.

  • Przekazuję wzór odwołania innym rodzicom dzieci z celiakią, którzy muszą walczyć o orzeczenie. Odkąd Ola zaczęła chorować korzystam z pani wiedzy, może w ten sposób mogę się odwdzięczyć – napisała Agnieszka do Bezglutenowej Mamy.

Mama jedenastoletniej dziewczynki właśnie uzyskała orzeczenie o niepełnosprawności związane z celiakią. Stało się dopiero po odwołaniu do wojewódzkiej komisji (poniżej wzór pisma). Agnieszka podkreśla, że nie walczyła o zasiłek pielęgnacyjny dla dziecka z celiakią. Starała się o orzeczenie dla zasady, bo ta choroba naprawdę ogranicza życie dziecka i całej rodziny  KLIKNIJ by poznać historię Agnieszki i jej córki Oli.

Wzór odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności dla dziecka z celiakią

miejscowość ., dnia   ………… 2018 r.

                                                                            Wojewódzki Zespół do Spraw

                                                                           Orzekania o Niepełnosprawności

                                                                            w …………………….

                                                                            za pośrednictwem

                                                                            Powiatowego Zespołu do Spraw

                                                                           Zespołu do Spraw Orzekania

                                                                           o Niepełnosprawności

 

                                 Wnioskodawca:      ……………….

zam.  ul. …………………

                                                                  00-000 ……………………

                                                                  przedstawiciel ustawowy

                                                                  małoletniej ……………………..

W imieniu własnym reprezentując małoletnią córkę ………………………. wnoszę odwołanie od orzeczenia  Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w …………………….. z dnia ……………….. 2018r. znak: ………………..  w przedmiocie odmowy zaliczenia dziecka do osób niepełnosprawnych, doręczonej w dniu ……………….

Przedmiotową decyzję zaskarżam w całości.

Zaskarżonej decyzji zarzucam:

  błędne ustalenie stanu faktycznego sprawy mające istotny wpływ na treść zaskarżonego rozstrzygnięcia poprzez przyjęcie, że zebrane dowody w sprawie nie kwalifikują zaliczenie orzekanego dziecka do osób niepełnosprawnych pomimo, iż z przedłożonych wypisów z Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego ……………………….wynika wprost stan zdrowia dziecka. W oparciu o tak sformułowany zarzut wnoszę o zmianę zaskarżonego orzeczenia poprzez orzeczenie o niepełnosprawności dziecka

Ponadto wnoszę o  przeprowadzenie dowodu z akt małoletniej, pozostających w posiadaniu organu oraz ponownie dołączonych do odwołania.

Uzasadnienie

Stosownie do zapisów  §  3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2015r. poz. 1110 z późn. zm.) przy orzekaniu o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, zwanej dalej „dzieckiem”, bierze się pod uwagę:

1) zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności;

2) ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby, a także ograniczenia w funkcjonowaniu występujące w życiu codziennym w porównaniu do dzieci z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną właściwą dla wieku dziecka;

3) możliwość poprawy zaburzonej funkcji organizmu poprzez zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki techniczne, środki pomocnicze lub inne działania.

Dziecko od …………. roku życia zmaga się z celiakią – chorobą trzewną oraz …………. Choroby współistniejące:

–   ……………………..

-………………….

Leki podawane na stałe:

– …………………

Poradnie pod opieką których dziecko się znajduje:

– Gastroenterologiczna

-………………………..

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż celiakia- choroba trzewna, trwa całe życie i charakteryzuje się nietolerancją glutenu czyli białka zawartego w zbożach (pszenicy, życie, jęczmieniu, owsie).

W efekcie toksycznego działania glutenu wchłanianie pokarmów jest upośledzone, co prowadzi do występowania różnorodnych objawów klinicznych. U dziecka  były to …………………………………… Diagnostyka była niezwykle trudna, ponieważ choroba trzewna daje symptomy różnych innych chorób – które sukcesywnie były wykluczane.   Jedyną metodą leczenia celiakii jest stosowanie przez całe życie diety bezglutenowej. Potrzebne do stosowania diety bezglutenowej produkty wytwarzane są pod specjalnym nadzorem w wyspecjalizowanych firmach. Nawet produkty z natury bezglutenowe (jak np. ryż) nie mogą być pakowane na tej samej linii do pakowania po mące czy po kaszy – bez uprzedniego oczyszczenia i mycia linii produkcyjnej. Stosowanie diety bezglutenowej to jednocześnie leczenie i rehabilitacja. Rokowania- choroba nieuleczalna. Dodatkowo dziecko zmaga się z …………………………………………

 Ograniczenia funkcjonowania takiego dziecka występują w każdej sferze życia. Każdy najmniejszy stres wpływa na zaburzenia motoryki jelitowej. Dziecko wymagające specjalnej diety – diety eliminacyjnej, musi spożywać produkty pewne, czyli wskazane przez rodzica. Nie może kupić bułki w sklepiku szkolnym, poczęstować się cukierkiem od koleżanki – bo ta akurat ma urodziny i częstuje dzieci. Na wszystkie spotkania typu urodziny kolegów musi przynosić swoje jedzenie i je spożywać widząc jednocześnie co jedzą inni. Nie wpływa to dobrze na samoocenę dziecka i sytuację w jakiej się znalazło. Odnośnie funkcjonowania w społeczności …….( należy wskazać należy, iż opisać sytuację faktyczną dziecka – problem z jedzeniem w przedszkolu, szkole, zielonych szkołach koloniach tzn. to z czym faktycznie boryka się dziecko)

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

Załączniki:

-dokumentacja medyczna kart –

Drukuj
Podziel się tym wpisem ze znajomymi!
    2018-09-01T20:53:27+00:001 września 2018|