Jakie są najczęstsze powikłania celiakii? Chłoniaki, osteoporoza, rak jelita grubego czy nowotwór przełyku, choroby wątroby, a może niepłodność? Na konferencji o celiakii i Hashimoto w Poznaniu o powikłaniach choroby trzewnej mówiła dr hab. n. med. Iwona Krela – Kaźmierczak, wojewódzki konsultant w dziedzinie gastroenterologii. Pani docent zwróciła uwagę na najczęstsze powikłania celiakii, ale podkreśliła, że konsekwentne stosowanie ścisłej diety bezglutenowej zmniejsza liczbę powikłań tej choroby. Ponieważ niemal połowa chętnych nie zdołała się zapisać na konferencję z powodu braku miejsc, pani docent zgodziła się na udostępnienie swojej prezentacji na blogu Bezglutenowej Mamy, za co serdecznie dziękuję w imieniu pacjentów z celiakią. 

Osteoporoza – najczęstsza choroba towarzysząca celiakii

  • Osteoporoza jest najczęstszą chorobą towarzyszącą celiakii – mówiła w podsumowaniu prezentacji dr hab. n. med. Iwona Krela – Kaźmierczak (na zdjęciu z lewej, obok prof. Agnieszki Dobrowolskiej), gastroenterolog z Kliniki i Katedry Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych, Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. – Jednym z powikłań celiakii nieleczonej ścisłą dietą bezglutenową jest większe ryzyko złamań kości. Nie ma jednak wytycznych, by wszystkich pacjentów  z osteoporozą badać w kierunku celiakii. 

Pełna prezentacja „Powikłania celiakii” – dr hab. n. med. Iwona Krela- Kaźmierczak