Dobra wiadomość przed Bożym Narodzeniem bez glutenu. Większość wędlin, produkowanych przez firmę Bacówka Towary Tradycyjne, jest bezglutenowa i w 100% bezpieczna dla osób z celiakią. Potwierdziła to październikowa kontrola wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych w Krakowie, przeprowadzona w zakładzie po zapytaniu złożonym przez Bezglutenową Mamę. Cieszę się, że producent świetnych gatunkowo bezglutenowych wędlin spełnia wszystkie wymogi prawne dotyczące wytwarzania żywności dla dzieci i dorosłych chorych na celiakię. Firma Bacówka oznacza wędliny swoim znakiem przekreślonego kłosa oraz napisem „produkt bezglutenowy”. Wiele jej wyrobów można kupić w sklepie internetowym, a także w galeriach na południu Polski.  Uwaga: osoba z celiakią może kupować tylko hermetycznie opakowane wędliny bezglutenowe z Bacówki, nie krojone. Uwaga – wiadomość z 9 grudnia 2020 – wyniki badań kaszanki bezglutenowej wymagają weryfikacji, w firmie trwa kontrola KLIK

Czy te wędliny są bezglutenowe?

O to, czy wędliny Bacówki na pewno są bezglutenowe, pytali mnie raz po raz czytelnicy oraz osoby z celiakią uczestniczący w warsztatach kulinarnych. Wątpliwości budził fakt, czy wszystkie wyroby tej marki są bezglutenowe, czy kaszanka bezglutenowa na pewno jest bezpieczna dla osoby z celiakią, czy w sklepach firmowych czy patronackich można kupować wędliny krojone na krajalnicy. Na wiele pytań nie znałam odpowiedzi.

Postanowiłam zatem sprawdzić, czy producent przestrzega wszelkich procedur, a przede wszystkim, czy regularnie bada wszystkie produkty na obecność glutenu. Skontaktowałam się z firmą i poprosiłam o udostępnienie skanów badań. To normalna praktyka, często proszę producentów o takie badania. Tym bardziej, że Stowarzyszenie Przyjaciół Bezglutenowej Mamy ma w statucie zapis uprawniający do działań kontrolujących rynek żywności bezglutenowej.  

Deklaracja producenta to za mało

Prowadziłam korespondencję z przedstawicielem firmy i otrzymałam zapewnienie:

  • Stosując oznaczenie „produkt bezglutenowy” firma ponosi pełną odpowiedzialność stosując się do zapisów załącznika do rozporządzenia 828/2014 , 1169/2011 oraz przewodnika Komisji Europejskiej z 13.07.2017 r.

Deklaracja producenta nie usatysfakcjonowała mnie w pełni. Wiem, że niektórzy mniejsi producenci tylko okazjonalnie, raz na kilka lat badają swoje produkty na obecność glutenu i na tej podstawie oznaczają je bezterminowo jako bezglutenowe. To poważny błąd. Na przestrzeni lat zmieniają bowiem kadrę, niektóre surowce (w tym przyprawy), dostawców, magazyny itp., a tym samym produkt wcześniej bezglutenowy może być już zanieczyszczony glutenem. Dlatego ponowie poprosiłam Bacówkę o przesłanie skanów badań.  Odpowiedź brzmiała:

  • […] badania  […] są w pełni dostępne dla wszystkich jednostek kontrolnych. […] Załączam parę wyników potwierdzających […]  

Otrzymałam skany zaledwie trzech wyników badań z kwietnia i maja 2020 r. W żadnym z badanych produktów nie wykryto glutenu. Super, ale oczywiście tego się spodziewałam. Nadal jednak nie miałam jednak gwarancji, że Bacówka regularnie bada swoje wyroby, dlatego zwróciłam się do Głównego Inspektora Sanitarnego z zapytaniem o procedury dotyczące wytwarzania żywności bezglutenowej na rynku Unii Europejskiej. Odpowiedź: patrz poniżej. 

Urzędowa kontrola u producenta wędlin bezglutenowych

Moje zapytanie do GIS zaowocowało urzędową kontrolą u producenta wędlin bezglutenowych Bacówka. Kontrolę 9 października i 3 listopada przeprowadził Małopolski Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Krakowie. Otrzymałam właśnie pismo w tej sprawie (patrz skan poniżej). 

Kontrola wykazała, że Bacówka ma w ofercie 60 przetworów mięsnych oznaczonych jako „produkt bezglutenowy„. Zakład w księdze HACCAP ma wdrożone stosowne procedury dotyczące produkcji żywności bezglutenowej, opisane są tam również zasady postępowania ze składnikami alergennymi. W działach produkcyjnym i konfekcjonowania stworzone są zasady przemieszczania się po zakładzie oraz zasady mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni, maszyn i urządzeń. A w celu eliminacji zagrożeń krzyżowych ustalany jest dzienny zakres produkcji, gdzie jako pierwsze  wprowadza się wyroby bez alergenów (szczególnie bez glutenu). Ponadto z księgi HACCAP wynika, że przynajmniej raz w roku przeprowadza się badania na obecność glutenu wg określonego harmonogramu. Kontrolerzy otrzymali łącznie 40 wyników badań, pozostałe produkty będą przebadane do końca roku. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że wszystkie wyniki potwierdzały bezglutenowość wędlin.